Terapi mod lavt selvværd

Forklaring på hvad vil det sige at have lavt selvværd, herunder symptomer, årsager, behandlingsstrategier og vigtigheden af terapi som behandlingsform: Kærlig og venlig tilgang til sig selv er vigtige komponenter

Hvad er lavt selvværd

Lavt selvværd er en tilstand, hvor en person har en negativ opfattelse af sig selv og føler sig utilstrækkelig eller mindreværdig. Det er en dybtgående negativ vurdering af ens egen værdi som menneske.

Vigtigheden af terapi som behandling

Terapi spiller en central rolle i behandlingen af lavt selvværd. Terapeuten kan hjælpe klienten med at udforske og forstå de underliggende årsager til lavt selvværd og arbejde med at ændre de negative mønstre og overbevisninger. Terapeuten kan også hjælpe med at genopbygge klientens selvtillid og selvværd gennem støttende samtaler og terapeutiske teknikker.

Book en tid nu

Symptomer på lavt selvværd

Symptomer på lavt selvværd kan variere, men inkluderer ofte:

Negativt selvbillede:
Personer med lavt selvværd ser ofte sig selv i et negativt lys, fokuserer på fejl og mangler.

Selvkritik:
De er ofte meget kritiske over for sig selv og har svært ved at acceptere komplimenter.

Selvtillidsproblemer:
Lavt selvværd kan resultere i manglende selvtillid og tvivl på ens evne til at opnå mål.

Perfektionisme:
Nogle forsøger at kompensere for lavt selvværd ved at forsøge at være perfekte i alt, hvilket kan føre til stress og frustration.

Undgåelse af udfordringer:
Personer med lavt selvværd kan undgå udfordringer eller risikofyldte situationer af frygt for fiasko.

Hvorfor får man lavt selvværd?

Lavt selvværd kan have rødder i forskellige faktorer, herunder:

 • Barndomsoplevelser
  Oplevelser som kritik, misbrug eller manglende anerkendelse i barndommen kan bidrage til lavt selvværd.

 • Sociale sammenligner

  Sammenligning med andre og følelsen af ikke at kunne måle sig kan mindske selvværd.

 • Negative livsbegivenheder
  Vanskelige livsbegivenheder som mobning, svigt, tab af job, skilsmisse eller fiasko kan påvirke selvværd.

 • Negativ selvsnak
  Vedvarende negative tanker og selvsnak, som en indre hård dommer eller stemme kan forstærke lavt selvværd.

Strategier i arbejdet med lavt selvværd

Selvbevidsthed
At blive bevidst om ens selvsnak og negative overbevisninger er det første skridt mod at ændre dem.

Positiv selvpraksis
At dyrke positiv selvsnak, selvomsorg og selvaccept kan hjælpe med at øge selvværd.
Kærlig og venlig tilgang til sig selv er vigtige komponenter

Målfastsættelse
At fastsætte realistiske mål og arbejde hen imod dem gradvist kan øge selvtillid og selvværd.